Tanwir.ID Kanal Tafsir Mencerahkan

Profil Abdullahi Ahmed An-Naim Abdullahi Ahmed An-Na’im lahir pada tanggal 6 April tahun 1946 di sebuah desa bernama Maqawier yang terletak di Sudan. Ayahnya bernama Ahmed An-Naim sedangkan ibunya bernama Aisha al-Awad Osman. Ia mempunyai empat saudara perempuan dan enam saudara laki-laki. An-Naim juga termasuk kepada anak yang sangat rajin dalam mempelajari Al-Qur’an. Terbukti sebelum masuk ke sekolah dasar An-Naim ...