Tanwir.ID Kanal Tafsir Mencerahkan

Perjalanan Intelektual Mhd. Romli Nama Muhammad Romli terkenal ditulis dengan nama Mhd. Romli. Beliau merupakan salah satu mufasir yang berasal dari tatar Sunda. Mhd. Romli lahir di daerah Kadungora-Garut, Jawa Barat pada tahun 1889 M. Pendidikan beliau dimulai dari Sekolah Rakyat (SR) dan kemudian mondok di beberapa pesantren. Salah satunya, pesantren yang dimiliki oleh ayahnya Ahmad Sanusi pengarang kitab tafsir ...