Tanwir.ID Kanal Tafsir Mencerahkan

Al-Kiya al-Harrasi adalah seorang cendikiawan asal Khurasan yang terkenal sebagai ahli fiqh madzhab Syafi’i di Kota Baghdad. Syekh al-Kiya al-Harrasi mempunyai nama lengkap ‘Imaduddin Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad ibn Ali al-Thabari. Al-Kiya merupakan sebutan yang memiliki arti sebagai “seseorang yang mempunyai pangkat tinggi” atau bisa diartikan “seseorang yang dihormati di hadapaan manusia”. Beliau dilahirkan pada bulan Dzulqa’dah tahun 450 ...