Tanwir.ID Kanal Tafsir Mencerahkan

Kerendahan Hati Manifestasi Kebersihan Hati

Kerendahan Hati
Sumber: Pixabay.com

Dari Nu’man bin Basyir RA ia mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal darah. Apabila dia baik, maka menjadi baik pula seluruh anggota tubuhnya. Dan apabila rusak, maka menjadi rusak pula seluruh anggota tubuhnya. Ketahuilah dia itu adalah hati.”

(HR Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan memiliki hati yang bersih. Hati yang bersih senantiasa melahirkan beragam kebaikan dalam kehidupan. Imam Ibnu al Qayyim pernah berkata, “Ibarat di dalam suatu kerajaan, hati sebagai perwujudan seorang raja”. Jika rajanya baik, maka segalanya tentang kerajaan hingga ke pelosok negeri yang menjadi kekuasaannya (anggota tubuhnya), akan merasakan kemakmuran dan senantiasa dipenuhi dengan kebaikan.

Hati yang bersih menjadi nahkoda elite pemantik kebaikan bagi diri di dalam kehidupan yang dijalani. Tanpanya, sulit bagi kita untuk dapat memilih mana yang baik dan buruk. Setiap dari kita hendaknya menggenapkan segala kekuatan hingga meraih keindahan dari bersihnya hati karena-Nya. Kebersihan hati menjadi modal utama dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan kelembutan dan kebaikan.

Allah SWT berfirman, “(Yaitu) pada hari harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.” (QS as-Syu’ara: 88-89)

Ketahuilah, hati yang bersih menjadi pemantik elegan untuk memperoleh kasih sayang dan kemuliaan dari-Nya. Jaminan yang indah dari-Nya akan senantiasa menghiasi kehidupan siapa saja yang melekatkan kebersihan hati di dalam dirinya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala apa pun yang diniatkan dan dilakukan oleh Hamba-Nya.

Allah SWT berfirman, “Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar), mereka berdoa, ‘Ya Rabb kami, berilah ampunan kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman terlebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan ada kedengkian di dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.” (QS al-Hasyr: 10)

Baca Juga  QS. Ibrahim 42-46: Qounter Attack Bagi Lakon Islamofobia

Kerendahan Hati Manifestasi Kebersihan Hati

Kerendahan hati sebagai manifestasi kepemilikan kebersihan hati. Sifat rendah hati sebagai identitas mukmin sejati. Penopang diri dalam mengelola segala apa pun khususnya terkait pengetahuan yang dimiliki. Semua itu hadir dan dilakukan semata-mata hanya untuk menggapai ridha-Nya. Mengunggulkan syahdunya nilai ikhlas hingga tertanam apik, lalu menegasikan kesombongan yang tertanam dalam diri.

Allah SWT berfirman, “Dan hamba-hamba yang baik dari Rabb Yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati (tawadhu) dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan.” (QS al-Furqan: 63)

Rendah hati menjadi jembatan untuk meraih kemuliaan. Ibarat mutiara di dalam tumpukan pasir, ia akan selalu memantulkan identitas istimewanya di dalam kehidupan. Kerendahan hati menjadi jalan menggapai kasih sayang-Nya, dan kebersihan hati menjadi kunci utama meraih kemuliaan dari-Nya. Wallahu a’lam.

Editor: Ananul N