Tanwir.ID Kanal Tafsir Mencerahkan

Hakikat Zakat: Membersihkan Harta dan Jiwa

zakat
Sumber: https://pixabay.com/

Di antara hal yang mendasar dari kelima rukun ini  menuju kebahagian hidup manusia yang diciptakan Allah melalui agama Islam adalah disyariatkannya zakat. Zakat disyariatkan dalam rangka meluruskan perjalanan manusia agar selaras dengan syarat-syarat menuju kesejahteraan manusia secara pribadi dan kesejahteraan manusia dalam hubungannya dengan orang lain. Zakat berfungsi menjaga kepemilikan harta pribadi agar tidak keluar dari timbangan keadilan, dan menjaga jarak kesenjangan sosial yang menjadi biang utama terjadinya gejolak yang berakibat runtuhnya ukhuwah, tertikamnya kehormatan dan robeknya integritas bangsa.

Pengertian Zakat

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh agama, dan disalurkan kepada orang–orang yang telah ditentukan pula, yaitu delapan golongan yang berhak menerima zakat. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 60 :

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاۤءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗوَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana“.

Zakat juga bisa diartikan sebagai “At-Thohuru” yang artinya adalah membersihkan atau menyucikan. Karena orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah Swt akan membersihkan dan menyucikan baik hartanya maupun jiwanya. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْۗ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

Baca Juga  Man Rabbuka: Teolog, Filosof dan Ilmuwan Beda Jawaban

Hukum Zakat dan Macam-Macam Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi penegakan syariat islam. Oleh sebab itu, hukum menunaikan zakat adalah wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang telah memenuhi syarat tertentu.

Rasulullah saw bersabda, “Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya, mendirikan shalat, melaksanakan puasa (di bulan Ramadhan), menunaikan zakat, dan berhaji ke Baitullah (bagi yang mampu)” (HR. Muslim).

Bagi seorang muslim yang sudah mencukupi ekonomi mampu memenuhi kebutuhannya, maka diwajibkan bagi seluruh umat muslim untuk sedikit memberikan sebagian harta yang dimilikinya. Ada dua macam jenis zakat yaitu, zakat fitrah dan zakat mal. Masing-masing memiliki definisi yang berbeda. Zakat fitrah, ialah zakat yang dilaksanakan pada akhir bulan Ramadhan atau menjelang hari Raya Idul Fitri. Zakat mal, ialah zakat yang berkaitan dengan harta benda dan wajib dilakukan oleh musim yang telah memiliki penghasilan.

Hikmah Perintah Berzakat

Hikmat yang terkandung zakat salah satunya ialah, Pertama, membersihkan dan menyucikan jiwa seorang mukmin dari bahaya yang ditimbulkan dosa dan kesalahan-kesalahan serta dampak buruk di dalam hati. Kedua,meringankan beban orang muslim yang memiliki hutang, dengan cara menutup hutang serta kewajiban yang mesti ditunaikan dari hutang. Ketiga, menghimpun hati yang tercerai berai di atas keimanan Islam.

Keempat, membantu dan menutupi kebutuhan serta kesusahan orang-orang miskin yang terhimpit hutang. Kelima, menyucikan harta dan mengembangkan serta menjaga dan melindunginya dari berbagai musibah dengan berkah ketaatan kepada Allah Swt. Keenam, menegakkan kemaslahatan umum menjadi tiang tegaknya kebahagiaan dan kehidupan masyarakat.

Baca Juga  Ummat Islam Jangan Sampai Jauh dari Al Qur’an

Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Terkait yang berhak menerima zakat fitrah pada bulan suci Ramadhan, Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 60:

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاۤءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗوَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ – ٦٠

Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’alaf yang bujuk hatinya, untuk (memerdekakan) buda, orang-orang yang berutang, untuk jalan allah dan unutk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwjaibakan allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Tata Cara Mengeluarkan Zakat

Ada dua hal yang harus dilakukan oleh muzakki dalam mengeluarkan zakat. Pertama, menyisihkan harta yang akan dibuat zakat. Kedua, niat zakat atau berniat bahwa harta yang ia keluarkan atas nama zakat. Niat ini dilakukan ketika penyerahan zakat oleh orang yang mengeluarkan zakat atau ketika pengambilan harta zakat oleh amil zakat atau ketika menyisihkan amil zakat.

Muzzaki (orang yang berzakat) diperbolehkan mewakilkan niatnya kepada orang lain dan sekaligus penyerahannya. Sedangkan untuk anak kecil yang hartanya berkewajiban dkeluarkan zakat, yang melakukan niat adalah walinya. Sedangkan mayit yang mempunyai tanggungan zakat, tidak diperlukan adanya niat, dan bagi ahli warisnya cukup mengumpulkan bagian dari tanggungan zakatnya mayit tersebut untuk diserahkan. Dan ketiga menyerahkan zakat tersebut kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiqqin) baik secara langsung atau melalui amil zakat.

اْلاِسْتِسْلاَمُ لِلَّهِ بِالتَّوْحِيْدِ، وَالْاِنْقِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ، وَالْبَرَاءَةُ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ

Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan-Nya, tunduk patuh dengan mentaati-Nya, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya”.

Baca Juga  Implementasi Ideologi Muhammadiyah Dalam Gerakan Dakwah

Editor: An-Najmi Fikri R

Maya Elok Kharisma
Maya Elok Kharisma | Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang | Pendidikan Agama Islam | Fakultas Agama Islam