Tanwir.ID Kanal Tafsir Mencerahkan

Al-Quran Berbicara tentang Khitbah Al-Quran membolehkan meminang (khitbah) perempuan yang dalam ‘iddah dengan cara sindiran, misalnya dengan ucapan; “Engkau ini seorang yang cantik, engkau seorang perempuan saleh, engkau ini seorang perempuan dermawan, dsb. Dalam suatu hadis, Ibnul Mubarak meriwayatkan dari Abdur Rahman bin Sulaiman dari bibinya (Sukainah binti Handhalah). Ia berkata: “Abu Ja’far, Muhammad bin Ali pernah masuk ke rumahku, saat aku masih ...