Tanwir.ID Kanal Tafsir Mencerahkan

Allah SWT menciptakan alam semesta dan segala isinya untuk manusia agar mempercayai bukti kebenaran-Nya. Bahwa alam semesta ini memang ada yang menciptakan. Allah adalah Maha Pencipta makhluk (al-khaliq). Allah menciptakan makhluk dengan sempurna dengan kelebihan masing-masing. Manusia wajib memanfaatkannya sebaik mungkin tanpa merusaknya. Pencipta alam semesta tidak hanya membaca ayat-ayat Al-Quran saja. Akan tetapi juga melakukan perintah Allah sehingga dapat menemukan kebenaran. ...

Pada masa Rasulullah, perang tidak dilakukan secara sembarangan. Ada tahapan yang dilakukan,seperti adanya sariyah atau ghazwah. Dalam sariyah, misalnya, ada yang membawa pesan dakwah dari Rasulullah kepada pemimpin yang belum masuk Islam. Sementara itu, yang boleh dibunuh dalam perang hanyalah pasukan militer. Masyarakat sipil yang tidak terlibat perang sama sekali tidak boleh dibunuh. Kalau kemudian ada tawanan perang, mereka pun ...